ΕΛ.ΙΝ.Α.

Ημερομηνίες

  • Προθεσμία υποβολής εκτεταμένων περιληψεων: 31 Μαϊου 2014 15 Ιουνίου 2014
  • Ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της εργασίας: 30 Ιουνίου 2014
  • Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου: 15 Σεπτεμβρίου 2014
  • Διοργάνωση συνεδρίου: 20 – 21 Οκτωβρίου 2014