ΕΛ.ΙΝ.Α.

Οδηγίες - Εγγραφή

H προς κρίση εκτεταμένη περίληψη των εργασιών (έκτασης έως 750 λέξεις) ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τον σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στην περίληψη θα αναγράφονται απαραιτήτως:

  • ο τίτλος της εργασίας
  • η προτεινόμενη θεματική ενότητα
  • λέξεις κλειδιά (έως επτά λέξεις συνολικά) και
  • τα πλήρη στοιχεία όλων των συγγραφέων (όνομα, τίτλος/ιδιότητα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνα)


Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων), μέχρι την ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2014, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν το διαθέσιμο πρότυπο (template).

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014» για τις πιθανές διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων είναι το εξής: 

    Πριν την 15η Σεπτεμβρίου 2014 Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2014
Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α Κανονική εγγραφή 60 € 80 €
  Φοιτητές/Σπουδαστές 30 € 40 €
Μη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α Κανονική εγγραφή 110 € 130 €
  Φοιτητές/Σπουδαστές 50 € 60 €Η κανονική και φοιτητική εγγραφή περιλαμβάνουν την είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου, φάκελο με συνοδευτικό υλικό και διαλείμματα καφέ.

 

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο απαιτείται να καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις, στον ακόλουθο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

Αριθμός Λογαριαμού: 5202-002079-933

IBAN: GR98 0172 2020 0052 0200 2079 933

με την υπόδειξη: "Εγγραφή στο Συνέδριο Ακουστικής 2014" και το όνομα σας

Εν συνεχεία, απαιτείται να αποστείλετε με email ένα αντιγράφο της απόδειξης πληρωμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: acoustics2014@helina.gr


Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση μη κατάθεσης του προβλεπόμενου ποσού, οι εργασίες δεν θα γίνονται αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρέχεται εκθεσιακός χώρος, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες για την προβολή της επαγγελματικής και επιστημονικής τους δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε ενδιαφερόμενο εκθέτη μπορεί να διατεθεί χώρος 10τ.μ. περιλαμβάνοντας τραπέζι επιφάνειας 220x76εκ. για την προβολή εκθεμάτων καθώς και μετακινούμενο πάνελ (αναρτημένο από την οροφή) για την προβολή διαφημιστικού υλικού. Το κόστος συμμετοχής στον εκθεσιακό χώρο είναι 200ευρώ.  

 

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος Πρότυπο LaTeX
Ενημέρωση: 16-03-2017 12:59 - Μέγεθος: 185.19 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Πρότυπο DOC
Ενημέρωση: 16-03-2017 12:59 - Μέγεθος: 67 KB