ΕΛ.ΙΝ.Α.

Χώρος Διοργάνωσης

Οι εργασίες του συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014» θα πραγματοποιηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Γραφείο Δημοσιότητας και Διοργάνωσης Συνεδρίων

Τηλ: 2310 994013 κ. Δημήτρης Κατσούρας
Fax: 2310 200392
e-mail: publicity@rc.auth.gr
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εξυπηρέτηση μέσω ΟΑΣΘ: Γραμμές του ΟΑΣΘ
2, 8, 14, 78 Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
17,37 Στάση Φοιτητική Λέσχη.
Πληροφορίες: http://www.oasth.gr