Περιλήψεις

Το βιβλίο των περιλήψεων του Συνεδρίου "ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016" είναι προσβάσιμo και διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο.


Συνημμένο:

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016
Ενημέρωση: 10-04-2017 15:53 - Μέγεθος: 1.61 MB


Επικοινωνία
acoustics2016@helina.gr
Ενημερώσεις
Χορηγοί Επικοινωνίας