ΕΛ.ΙΝ.Α.

Ημερομηνίες

  • Προθεσμία υποβολής εκτεταμένων περιλήψεων: 15 Απριλίου 2016 9 Μαΐου 2016
  • Ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή της εργασίας: 30 Μαΐου 2016 15 Ιουνίου 2016
  • Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου: 5 Σεπτεμβρίου 2016
  • Έναρξη εγγραφής συμμετεχόντων: 16 Μαΐου 2016
  • Διεξαγωγή συνεδρίου: 3-4 Οκτωβρίου 2016


Επικοινωνία
acoustics2016@helina.gr
Ενημερώσεις
Χορηγοί Επικοινωνίας