ΕΛ.ΙΝ.Α.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την αποδοχή των εργασιών

Στον παρακάτω σύνδεσμο διατίθεται το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου "Ακουστική 2016".

 Επικοινωνία
acoustics2016@helina.gr
Ενημερώσεις
Χορηγοί Επικοινωνίας