ΕΛ.ΙΝ.Α.

Εγγραφή

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016» για τις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων είναι το εξής: 

 

    Πριν την 5η Σεπτεμβρίου 2016 12η Σεπτεμβρίου 2016 Μετά την 5η Σεπτεμβρίου 2016 12η Σεπτεμβρίου 2016
Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α Κανονική εγγραφή 60 € 80 €
  Φοιτητές/Σπουδαστές 30 € 40 €
Μη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α Κανονική εγγραφή 110 € 130 €
  Φοιτητές/Σπουδαστές 50 € 60 €
Δείπνο Συνεδρίου*   25 € ανά άτομο  

*Η πληρωμή για το δείπνο θα πρέπει να έχει γίνει οπωσδήποτε μέχρι τις 5/9/2016 12/9/2016

Η κανονική και φοιτητική εγγραφή περιλαμβάνουν την είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, καφέ και μπουφέ.

 

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο απαιτείται να καταβάλετε το ποσό της εγγραφής στον ακόλουθο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

Αριθμός Λογαριασμού: 6389-138265-028

IBAN:GR47 0171 3890 0063 8913 8265 028

με την υπόδειξη: "Εγγραφή στο Συνέδριο Ακουστικής 2016" και το ονοματεπώνυμο σας

Εν συνεχεία, απαιτείται να αποστείλετε με email ένα αντιγράφο της απόδειξης πληρωμής καθώς και τη συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: acoustics2016@helina.gr με θέμα: "Εγγραφή στο Συνέδριο Ακουστικής 2016"

Σημειώνεται ότι η προθεσμία έγκαιρης εγγραφής δεν δύναται να παραταθεί. 

Για την εγγραφή σας πρόκειται να εκδοθεί Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που σας είναι απαραίτητη η έκδοση Τιμολογίου παρακαλούμε ενημερώστε μας εκ των προτέρων. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης παραστατικού και επανέκδοσης σε άλλη μορφή.



Επικοινωνία
acoustics2016@helina.gr
Ενημερώσεις
Χορηγοί Επικοινωνίας