Ημερομηνίες
  • Προθεσμία υποβολής εκτεταμένων περιλήψεων: 15 Ιουνίου 2018
  • Ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της εργασίας: 13 Ιουλίου 2018
  • Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου: 14 Σεπτεμβρίου 2018 21 Σεπτεμβρίου 2018
  • Διεξαγωγή συνεδρίου: 8 – 9 Οκτωβρίου 2018
  • Έναρξη εγγραφής συμμετεχόντων: 21 Μαΐου 2018
Χορηγοί Επικοινωνίας
EnglishenEnglish