ΕΛ.ΙΝ.Α.
Εγγραφή

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018» για τις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων είναι το εξής: 

  Πριν την 14η Σεπτεμβρίου 2018 21η Σεπτεμβρίου 2018 Μετά την 14η Σεπτεμβρίου 2018 21η Σεπτεμβρίου 2018
Μέλη ΕΛ.ΙΝ.Α κανονική εγγραφή 50 € 80 €
φοιτητές/σπουδαστές 30 € 40 €
Μη-μέλη ΕΛ.ΙΝ.Α κανονική εγγραφή 100 € 120 €
φοιτητές/σπουδαστές 40 € 50 €
Εκθέτες δεν συμπεριλαμβάνει εγγραφή 200 € 250 €
  • Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο.
  • Η κάθε εγγραφή συμμετέχοντος συνδέεται αποκλειστικά με μόνο μία από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν.

Η κανονική και φοιτητική εγγραφή περιλαμβάνουν την είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, καφέ και μπουφέ καθώς και την καταχώρηση μιας εργασίας στα πρακτικά του συνεδρίου.

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.synedra.gr/Synedria/18-akoustiki/eggrafes.asp

Χορηγοί Επικοινωνίας
EnglishenEnglish