ΕΛ.ΙΝ.Α.
Ημερομηνίες
  • Υποβολή εκτεταμένων περιλήψεων : Σάββατο 15 Απριλίου 2020
  • Ενημέρωση για την αποδοχή της εργασίας : Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
  • Υποβολή πλήρους κειμένου :  Σάββατο 25 Ιουλίου 2020
  • Κατάθεση αντιτίμου μιας εγγραφής ανά ανακοίνωση μέχρι : Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020
  • Διάχυση του προγράμματος του συνεδρίου μέχρι : Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020
  • Ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου : 9 & 10 Οκτωβρίου 2020
Χορηγοί Επικοινωνίας
EnglishenEnglish