ΕΛ.ΙΝ.Α.
Ημερομηνίες
  • Προθεσμία υποβολής εκτεταμένων περιλήψεων: 5 Μαΐου Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
  • Ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της εργασίας: 22 Ιουνίου Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
  • Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου: 15 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022
  • Διοργάνωση συνεδρίου: 14 – 16 Οκτωβρίου 2022


Επικοινωνία
acoustics2022@helina.gr
EnglishenEnglish