ΕΛ.ΙΝ.Α.

Οδηγίες

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Οδηγίες για τους Συγγραφείς
Ενημέρωση: 16-03-2017 12:59 - Μέγεθος: 37.56 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Πρότυπο Εργασιών Word (.doc)
Ενημέρωση: 16-03-2017 12:59 - Μέγεθος: 64 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος Πρότυπο εργασιών LaTeX (.tex)
Ενημέρωση: 16-03-2017 12:59 - Μέγεθος: 4.77 KB

H προς κρίση εκτεταμένη περίληψη των εργασιών (έκτασης έως 750 λέξεις) ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τον σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στην περίληψη θα αναγράφονται απαραιτήτως:


Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων), τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν το διαθέσιμο πρότυπο.

Επικοινωνία
acoustics2012@ionio.gr

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας