ΕΛ.ΙΝ.Α.
Εγγραφή

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων), μέχρι την ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2022, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν το διαθέσιμο πρότυπο (template).

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2022» για τις πιθανές διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων είναι το εξής:

 

    Πριν την 15η Σεπτεμβρίου 25η Σεπτεμβρίου 2022 Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 25η Σεπτεμβρίου 2022
Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α Κανονική εγγραφή 50 € 80 €
  Φοιτητές/Σπουδαστές 20 € 30 €
Μη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α Κανονική εγγραφή 80 € 100 €
  Φοιτητές/Σπουδαστές 30 € 40 €
Εκθέτες δεν συμπεριλαμβάνει εγγραφή 250 € 300 €
* Σημείωση: Μέλη του ΕΛΙΝΑ θεωρούνται όσα είναι ενήμερα (έχουν πληρώσει τις συνδρομές) για το έτος 2022.

 

Ημερήσια εγγραφή (day pass) για άτομα που δεν μετέχουν με εργασία στο συνέδριο (δεν περιλαμβάνεται το δείπνο)

Φοιτητές/Σπουδαστές 10 €/ημέρα
Κανονική εγγραφή 20 €/ημέρα

 

Κόστος συμμετοχής στο δείπνο του συνεδρίου (για άτομα που δεν έχουν κάνει κανονική/φοιτητική εγγραφή στο συνέδριο): 18€

Η κανονική και φοιτητική εγγραφή περιλαμβάνουν την είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου, φάκελο με συνοδευτικό υλικό και διαλείμματα καφέ.

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο απαιτείται να καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις, με τους παρακάτω τρόπους:

1. με χρεωστική/πιστωτική κάρτα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.rc.auth.gr/Conference/Details/138
2. με τραπεζική κατάθεση στον ακόλουθο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:
Αριθμός Λογαριασμού: 5202-002079-933
IBAN: GR98 0172 2020 0052 0200 2079 933
SWIFT: PIRBGRAA
 
με την υπόδειξη: "Κωδικός : 74057" και το ονοματεπώνυμο σας

Εν συνεχεία, απαιτείται να αποστείλετε με email ένα αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: acoustics2022@helina.gr

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση μη κατάθεσης του προβλεπόμενου ποσού, οι εργασίες δεν θα γίνονται αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρέχεται εκθεσιακός χώρος, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες για την προβολή της επαγγελματικής και επιστημονικής τους δραστηριότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες δυνατότητες δίνονται στη σχετική σελίδα των χορηγών. Το κόστος συμμετοχής στον εκθεσιακό χώρο είναι 250 ευρώ. Η διαδικασία εγγραφής και πληρωμής στο συνέδριο για τους εκθέτες θα είναι ίδια με την ανωτέρω.Επικοινωνία
acoustics2022@helina.gr
EnglishenEnglish