ΕΛ.ΙΝ.Α.
Χορηγοί

Πλατινένιοι ΧορηγοίΧρυσοί Χορηγοί
Γίνετε Χορηγοί

 1. Πλατινένιος χορηγός:
 • Οι εταιρίες/φορείς αυτού του προγράμματος αυτού θα αναφέρονται ως Πλατινένιοι Χορηγοί στον ιστότοπο και στα τελικά πρακτικά του συνεδρίου, ενώ θα αναγράφονται και σε κάθε διαφημιστικό μέσο (αφίσες, φυλλάδια, πρόγραμμα κλπ.).
 • Θα διατεθεί εκθεσιακός χώρος 10 περίπου τ.μ. (με τραπέζι, καρέκλες, παροχή ρεύματος κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση ή/και έκθεση προϊόντων της εταιρίας στο συνέδριο.
 • Θα διατεθεί χρόνος παρουσίασης αντίστοιχος με αυτόν μιας εργασίας (15 λεπτά), όπου η εταιρία θα μπορεί να παρουσιάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους συνέδρους, σε κατάλληλα ορισμένη συνεδρία.
 • Κάθε εταιρία που θέλει να συμμετάσχει ως Πλατινένιος Χορηγός θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 3.000€.  
 • Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει την παράλληλη συμμετοχή έως 6 ατόμων, που δεν χρειάζεται να κάνουν ξεχωριστή εγγραφή στο συνέδριο.
 1. Χρυσός χορηγός:
 • Οι εταιρίες/φορείς αυτού του προγράμματος αυτού θα αναφέρονται ως Χρυσοί Χορηγοί στον ιστότοπο και στα τελικά πρακτικά του συνεδρίου, ενώ θα αναγράφονται και σε κάθε διαφημιστικό μέσο (αφίσες, φυλλάδια, πρόγραμμα κλπ.).
 • Θα διατεθεί ένας χώρος 5 περίπου τ.μ. (με τραπέζι, καρέκλες, παροχή ρεύματος κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση ή/και έκθεση προϊόντων της εταιρίας στο συνέδριο.
 • Κάθε εταιρία/φορέας που θέλει να συμμετάσχει ως Χρυσός Χορηγός θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 1.000€.
 • Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει την παράλληλη συμμετοχή έως 3 ατόμων, που δεν χρειάζεται να κάνουν ξεχωριστή εγγραφή στο συνέδριο.
 1. Εκθέτης:
 • Θα διατεθεί ένας χώρος 5 περίπου τ.μ. (με τραπέζι, καρέκλες, παροχή ρεύματος κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση ή/και έκθεση προϊόντων της εταιρίας στο συνέδριο.
 • Κάθε εταιρία/φορέας μπορεί να εγγραφεί ως εκθέτης με κόστος 250 € (ή 300 € μετά τις 15/9/2022).
 • Η εγγραφή αυτή δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή ατόμων, που θα πρέπει να κάνουν ξεχωριστή εγγραφή στο συνέδριο όπως αναφέρεται και στον σχετικό σύνδεσμο https://conferences.helina.gr/2022/gr/registration/


Επικοινωνία
acoustics2022@helina.gr
EnglishenEnglish