ΕΛ.ΙΝ.Α.
Ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής εκτεταμένων περιλήψεων: 10 Μαΐου 30 Μαΐου 2024
Ενημέρωση για την αποδοχή ή όχι της εργασίας: 10 Ιουνίου 24 Ιουνίου 2024
Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου: 15 Σεπτεμβρίου 2024
Διοργάνωση συνεδρίου: 17 – 19 Οκτωβρίου 2024

Επικοινωνία
acoustics2024@helina.gr
EnglishenEnglish