ΕΛ.ΙΝ.Α.
Υποβολή Εργασιών
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Πρότυπο εκτεταμένης περίληψης
Ενημέρωση: 09-05-2024 21:57 - Μέγεθος: 27 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Kείμενο Word Template-Extended abstract
Ενημέρωση: 09-05-2024 21:57 - Μέγεθος: 27 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Kείμενο Word Πρότυπο-Πλήρες κείμενο
Ενημέρωση: 09-05-2024 22:00 - Μέγεθος: 58 KB

To Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α) διοργανώνει ανά διετία, με αφετηρία το 2002, το Πανελλήνιο συνέδριο Ακουστικής, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Το 12ο κατά σειρά Πανελλήνιο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2024» θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2024 στο Ρέθυμνο. Διοργανώνεται από το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και απευθύνεται σε όλους τους Επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασχολούνται με την ακουστική και οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας. Παράλληλα, το συνέδριο είναι ανοικτό και σε όσους επιθυμούν απλά να πληροφορηθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ακουστικής στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους (έκτασης έως 750 λέξεις), η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά τον σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Η εκτεταμένη περίληψη θα γραφεί είτε μόνο στην ελληνική γλώσσα είτε μόνο στην αγγλική ακολουθώντας το format του συνημμένου προτύπου.

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, θα γίνει με κρίση επί της εκτεταμένης περίληψης. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η πρωτοτυπία, η συμβολή στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων που αφορούν σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της ακουστικής και η συνάφεια με το αντικείμενο του συνεδρίου. Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων). Τα πλήρη κείμενα θα πρέπει να συνταχθούν ακολουθώντας το συνημμένο πρότυπο. Τα πλήρη κείμενα των αποδεκτών εργασιών θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιαστούν από έναν από τους συγγραφείς. Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Οι εκτεταμένες περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα όσων εργασιών γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://conferencehelina2024.eventsadmin.com/Home/Welcome που είναι αφιερωμένη στο συνέδριο. Οι συγγραφείς πρέπει να χρησιμοποιήσουν το email του πανεπιστημίου τους στην υποβολή. Κατά την υποβολή της περίληψης στην πλατφόρμα θα πρέπει επιπλέον να:

Ι) αναγραφεί o τίτλος της εργασίας, ΙΙ) επιλεχθούν προτεινόμενες θεματικές ενότητες (από την παρακάτω λίστα), ΙΙΙ) αναγραφούν λέξεις κλειδιά (έως επτά λέξεις συνολικά) και
ΙV) αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία όλων των συγγραφέων (όνομα, τίτλος/ιδιότητα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνα).

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δύναται όμως να υποβληθούν και να παρουσιαστούν εργασίες και στην Αγγλική.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Γενική, Θεωρητική & Εφαρμοσμένη ακουστική (General Acoustics)
 • Φυσική Ακουστική (Physical Acoustics)
 • Υπολογιστική ακουστική (Computational Acoustics)
 • Ψηφιακή επεξεργασία ήχου (Digital Acoustic Signal Processing)
 • Επεξεργασία ομιλίας & λόγου (Speech processing)
 • Έλεγχος θορύβων & δονήσεων (Noise & Vibration Control)
 • Περιβαλλοντική ακουστική - Ηχορύπανση (Environmental Acoustics & Noise pollution)
 • Ηλεκτροακουστική (Electroacoustics)
 • Ήχος και Τεχνητή Νοημοσύνη (Sound and Artificial Intelligence)
 • Ήχος και Δίκτυα Υπολογιστών (Sound and Computer Networks)
 • Κτιριακή-αρχιτεκτονική ακουστική (Building-Architectural Acoustics)
 • Μουσική ακουστική (Μusical Acoustics)
 • Υποβρύχια ακουστική (Underwater Acoustics)
 • Εκπαίδευση και Ακουστική (Educational Acoustics)
 • Ατμοσφαιρική ακουστική (Aeroacoustics)
 • Ψυχοακουστική (Psychoacoustics)
 • Υπέρηχοι και εφαρμογές (Ultrasonics and Applications)
 • Ακουστικές μετρήσεις και όργανα (Acoustical measurements and instrumentation)
 • Ακουστική εκπομπή (Acoustic emission)
 • Βιοακουστική (Bioacoustics)
 • Ακουστική Οικολογία (Acoustic Ecology) και Οικολογία Ηχοτοπίου (Soundscape Ecology)
 • Ηχοτοπία (Soundscapes)
Επικοινωνία
acoustics2024@helina.gr
EnglishenEnglish