ΕΛ.ΙΝ.Α.
Εγγραφή

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο και ο κάθε εγγεγραμμένος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο εργασίες.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων), μέχρι την ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2024, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν το διαθέσιμο πρότυπο (template).

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2024» για τις πιθανές διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων είναι το εξής:

 

 

Πριν την 15η Σεπτεμβρίου 2024

Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2024

Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α

Κανονική εγγραφή

60 €

90 €

 

Φοιτητές/Σπουδαστές

20 €

30 €

Μη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α

Κανονική εγγραφή

90 €

110 €

 

Φοιτητές/Σπουδαστές

30 €

40 €

Εκθέτες

δεν συμπεριλαμβάνει εγγραφή

250 €

300 €

 

* Σημείωση: Μέλη του ΕΛΙΝΑ θεωρούνται όσα είναι ενήμερα (έχουν πληρώσει τις συνδρομές) για το έτος 2024.

 Ημερήσια εγγραφή (day pass) για άτομα που δεν μετέχουν με εργασία στο συνέδριο (δεν περιλαμβάνεται το δείπνο)

Φοιτητές/Σπουδαστές

10 €/ημέρα

Κανονική εγγραφή

20 €/ημέρα

Η κανονική και φοιτητική εγγραφή περιλαμβάνουν την είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου, φάκελο με συνοδευτικό υλικό και διαλείμματα καφέ.

Η πληρωμή για την εγγραφή στο συνέδριο θα γίνεται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα https://conferencehelina2024.eventsadmin.com/Register

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση μη κατάθεσης του προβλεπόμενου ποσού, οι εργασίες δεν θα γίνονται αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρέχεται εκθεσιακός χώρος, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για την προβολή της επαγγελματικής και επιστημονικής τους δραστηριότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες δυνατότητες δίνονται στη σχετική σελίδα των χορηγών. Το κόστος συμμετοχής στον εκθεσιακό χώρο είναι 250 ευρώ. Η διαδικασία εγγραφής και πληρωμής στο συνέδριο για τους εκθέτες θα είναι ίδια με την ανωτέρω.

Επικοινωνία
acoustics2024@helina.gr
EnglishenEnglish